Penulisan Sejarah Islam : Dari Zaman Klasik Hingga Modern

Didin Saefuddin

Abstract


Sejarah telah ditulis orang sejak dahulu. Peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh dan hal-hal penting lainnya telah dicatat oleh sejarah. Nama-nama yang akrab di telinga kita walaupun kehadirannya telah ribuan tahun yang lalu tidak lainberkat ketekunan para penulis sejarah. Demikian juga peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sekian ribu tahun yang lalu menjadi hafal dalam ingatan kita karena buah pena para penulis sejarah.

Keywords


Sejarah

References


Amiri; Husayn Ahmad,Al-Mi'ah al'A'zam fi Tarikh al-Islam, Mesin Maktabah Madbouli,1995..

Bammate.Haidar, Muslim Contribution to Civilization, Takoma Park: i999

Mulyadi,Pengantar dari Penerjemah" dalam Marshal G.S. Hodgson,The Venture'.of Islam, Jakarta:Paramadina, 1999.

Kuntowijoyo, Pengantar llmu Sejarah,Yogyaklirta; tiara wacana .

Nasr, Seyyed Hossein, Science and Civilizetion in.Islsm, terj Mahyudin, Harvard University Press, 1968, him. 30.

Nakosteen, Mehdi, History of Islamic Origins of 'Western Education AD 800-1350 with an Introduction to Medieval Musltm Education,

Colorado: Colorado University Press,1964

Saefuddin, Didin, Zaman Keemasan Islam,Rekonstruksi Sejarah lmperium Abbasiyah,Naskah dalam proses penerbitan

Yatim, Badri, HistoriografiIslam, Jakarta: Logos, 1998
DOI: https://doi.org/10.15408/bat.v7i12.6904

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)

Powered DOI and Indexed (click here) by :

 

Supported by :

lihat view disini

____________________________________________________________________________________

Journal Buletin Al-Turas |  ISSN Print : 0853-1692 E-ISSN : 2579-5848  

Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Tarumenegara, Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Indonesia Phone: +6221 7443 329 Fax: +6221 7493 364

Email: alturats@uinjkt.ac.id