Sa'adah, Faridatun, STAI Al-Muhlisin Ciseeng Bogor, Indonesia

  • Vol 1, No 2: July 2009 - Original Research Articles
    STRATEGI PEMASARAN PRODUK GADAI SYARIAH DALAM UPAYA MENARIK MINAT NASABAH PADA PEGADAIAN SYARIAH
    Abstract  PDF