Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat

Isnawati Rais

Abstract

Zakat adalah ibadah yang bercorak sosial-ekonomi, merupakan bagian dari sistem moneter dan sosial Islam yang sangat penting dalam pemberdayaan, harmonisasi, dan kesejahteraan umat. Kedudukannya yang sangat strategis ini menuntut umat Islam untuk benar-benar memperhatikan dan mengupayakan penghimpunan dan pemberdayaannya secara maksimal, sehingga mampu mengatasi berbagai kesenjangan dan persoalan ekonomi dan sosial masyarakat Islam

DOI: 10.15408/aiq.v1i1.2456


Keywords


zakat; muzakki; fikih zakat

Full Text: PDF

DOI: 10.15408/aiq.v1i1.2456

Refbacks

  • There are currently no refbacks.