Wakaf Dalam Islam

Muhammad Fudhail Rahman

Abstract

Salah satu instrument yang dipandang sangat urgen dan dapat mengetuk rasa empati kehidupan bermasyarakat kita kepada sesama adalah adanya unsur wakaf. Ditengarai bila saja wakaf dapat dimaksimalkan perannya, niscaya akan dapat menjadi alternative solusi masalah di tengah masyarakat. Wakaf dapat mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Wakaf dapat dipandang sebagai jembatan bagi kalangan bawah untuk dapat mengakses resources-resources perekonomian. Ia bersanding sejajar dengan instrumen zakat dalam meminimalisir angka kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, tulisan ini mengupas secara teoritis dan dasar kajian tentang wakaf yang dapat dipertanggungjawabkan. Paling tidak ia dapat merefresh kesadaran kita tenang wakaf.

DOI: 10.15408/aiq.v1i1.2455


Keywords


wakaf; fiqh; kesejahteraan umat

Full Text: PDF

DOI: 10.15408/aiq.v1i1.2455

Refbacks

  • There are currently no refbacks.