Role of the doctrine of legal customs in the formation of European law in the Middle Ages

Yulia Komnatnaya, Evgeny Miroshnikov, Irina Saveleva, Bela Bidova, Yulia Boltenkova

Abstract


The purpose of this article is to analyze the medieval legal doctrine of legal customs as a source of law. The author uses comprehensive historical analysis based on traditional scientific cognition methods for jurisprudence, such as analysis, synthesis, deduction, and induction. The issues of the correlation of legal custom and law in Europe in various periods of the Middle Ages, the influence of customary law on the formation and development of substantive and procedural law, as well as the formation of civil and commercial legislation in European countries, are discussed. The research method used is a qualitative research method with a literature and legislation approach. The research results state that understanding of custom developed during the Middle Ages, leading to its recognition as an independent source of law on a par with statutory regulations.


Keywords


History of Law; Legal Custom; Customary Law; Lex Mercatoria; Conflict of Laws

Full Text:

PDF

References


Austin J. (1885). Lectures on jurisprudence: or the philosophy of positive law. London: The Lawbook Exchange.

Below G. (1905). Die Ursachen der Rezeption des römischen Rechts in Deutschland. München, Berlin: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.

Berman H.J. (1998). Zapadnaya tradiciya prava: epoha formirovaniya [Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition] (N.R. Nikonova, Trans.). Moscow: Publishing house of Moscow State University.

Biryukov P.N., & Galushko D.V. (2020). Sravnitelnoe pravovedenie: uchebnik [Comparative Law: A Textbook]. Moscow: Prospekt.

Grabar V.E. (1901). Rimskoe pravo v istorii mezhdunarodno-pravovyh uchenij: Elementy mezhdunarodnogo prava v trudah legistov XII-XIV vv [Roman Law in the History of International Legal Doctrines: Elements of International Law in the Works of Legalists of the 12-14 centuries]. Yurev: Tip. K. Mattisena.

Grabar V.E. (1917). Voprosy mezhdunarodnogo prava v yuridicheskih konsultaciyah Balda [Issues of international law in legal advice Balda]. Petrograd: V.F. Kirshbaum Printing house.

Gratian J. (1999). Antologiya mirovoj pravovoj mysli [Anthology of world legal thought]. V. 2, Soglasovanie nesoglasnyh kanonov [Concordia discordantium canonum] (pp. 241-242) (N.F. Uskov, Trans.). Moscow: Mysl.

Haskins C.H. (1927). The Renaissance of the Twelfth Century. Cambridge: Harvard University Press.

Holland T. E. (1917). The elements of jurisprudence. New York: Oxford University Press.

Le Bras G. (1930). Un moment décisif dans l’histoire de l’Église et du droit canon: La renaissance Gélasienne. Revue Historique de Droit Français et Étranger. IV Série. 9, 506-518.

Lomakina I.B. (2005). Etnicheskoe obychnoe pravo: teoretiko-pravovoj aspekt [Ethnic Customary Law: Theoretical and Legal Aspect]. St. Petersburg.

Maine H. S. (1884). Drevnij zakon i obychaj: issledovaniya po istorii drevnego prava [Early Law and Custom] (A. Amon, V. Deryuzhinskiy, Transl.). Moscow.

Mandelshtam A.N. (1900). Gaagskie konferencii o kodifikacii mezhdunarodnogo chastnogo prava. Vol. 1: Kodifikaciya mezhdunarodnogo chastnogo prava [The Hague conferences on the codification of private international law: in 2 vol. V. 1. Codification of private international law]. St. Petersburg: A. Behnke printing house.

Modderman V. (1888). Recepciya rimskogo prava [Reception of Roman law]. St. Petersburg: Ripol Classic.

Murashko L.O. (2015). Aksiologcheskoe izmereniya processa pravoobrazovaniya: istoriya i sovremennost [Axiological dimension of the process of law formation: history and modernity]. Moscow.

Muromcev S.A. (1886). Recepciya rimskogo prava na Zapade [Reception of Roman law in the West]. Moscow: Tip. A. I. Mamontova i K°.

Pokrovsky I.A. (1921). Osnovnye problemy grazhdanskogo prava [The main issues of civil law]. Moscow: Yuridicheskiy knizhnyy sklad «Pravo».

Poldnikov D.YU. (2013). Nauchnaya doktrina i argumentaciya sudebnyh reshenij v kontinentalnoj pravovoj tradicii: epoha formirovaniya [Scientific Doctrine and Argumentation of Court Decisions in the Continental Legal Tradition: Formation Era]. Yuridicheskaya tekhnika. Ezhegodnik. Treti Babaevskie chteniya: Yuridicheskaya argumentaciya: teoriya, praktika, tekhnika. No. 7. CH. 1. (pp. 279-286). Nizhny Novgorod.

Salmond J.W. (1913). Jurisprudence. London: Stevens and Haynes.

Strabon (1964). Geografiya [Geography] (G.A. Stranovskiy, Trans.). Nauka.

Tomsinov V.A. (1997). Znachenie rimskogo prava v obshchestvennoj zhizni Zapadnoj Evropy v XI-XIII vv. [The value of Roman law in the public life of Western Europe in the 11th-13th centuries]. IVS ANTIQVVM. Drevnee pravo. No. 1 (2), 112-119.
DOI: https://doi.org/10.15408/jch.v11i3.36084 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Free counters!

View My Stats

Creative Commons License 
licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International