Development of the Institution of Administrative-Territorial Structure of the Russian Federation

Dmitriy Belyavskiy, Igor Mukhachev, Nikolay Tereshchenko, Olga Pogozheva, Tatyana Strutinskaya, Anna Avanesova

Abstract


The purpose of this article is to investigate the problems of the administrative-territorial structure of the Russian Federation. The study reviews the work of leading researchers in the field of constitutional law and deals with regional aspects of the problem based on the example of the Stavropol Territory. The research method used is a qualitative research method by adopting a comprehensive research approach to investigate challenges related to the administrative-territorial structure in Russia, with a special focus on the Stavropa Region. The results of the study indicate that adequate federal legal requirements regarding the status of Caucasus Mineral Water have not been provided.


Keywords


Administrative Structure; Region; City; Administrative Region

Full Text:

PDF

References


Adygezalova, G., Faroi, T., Kovalеva V., Yakovleva-Chernysheva, A., & Morozova, O. (2023). Funciones y formas de aplicación del poder judicial en la doctrina jurídica rusa [Functions and forms of implementation of judicial power in the Russian legal doctrine]. Justicia. Vol. 28, No. 43, 33-42. https://doi.org/10.17081/just.28.43.6166

Afanasyev, V. V., Afanasyev, M. V., & Piskarev, A. Y. (2022). Managing the development of professional competencies of the personnel of urban motor transport enterprises. City Management: Theory and Practice. No. 3(45), 31-38.

Amvrosova, O. N., Atayan, G. Yu., Kasevich, E. V., Stankevich, G. V., & Durneva, P. N. (2017). Concepts of commercial (trade) law in the legal doctrine of Russia and foreign countries. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol. 8, No. 2, 342-351.

Avanesova, A. A. (2018). Comparative trends in research performance of the Russian Universities. Scientometrics. Vol. 116, No. 3, 2019-2052.

Avanesova, A. A., & Shamliyan, T. A. (2019). Worldwide implementation of telemedicine programs in association with research performance and health policy. Health Policy and Technology. No. 8(2), 179-191.

Babaeva, Y., Komlev, E., Larin, A., Larina, T., & Chikhladze, L. (2023). Digitalization of legal relations and transformation of the form and methods of public administration in a digital reality. Lex Humana. Vol. 15, No. 4, 184-193.

Babaeva, Yu., Lebedeva, M., Mikhaylenko, N., Olympiev, A., Soloviev, A., & Eriashvili, N. (2022). Self-government bodies in Russia: Formation and development policies. Jurnal Cita Hukum. Vol. 10, No. 1, 1-14

Baieva, N. A., Burkin, D. O., Vysheslavova, T. F., & Lukinova, S. A. (2017). The concept of the social state and its implementation in the Russian Federation. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol. 8, No. 5(27), 1446-1455.

Belyavskiy, D. S. (2008). Vozmozhnyye meropriyatiya v ramkakh administrativnoy reformy v Stavropol'skom kraye [Possible measures within the framework of administrative reform in the Stavropol Territory]. In Teoreticheskiye osnovy i sotsial'naya effektivnost' gosudarstvenno-pravovykh mekhanizmov: Materialy 53-y nauchno-metodicheskoy konferentsii prepodavateley i studentov “Universitetskaya nauka — regionu” [Theoretical foundations and social efficiency of state-legal mechanisms: materials of the 53rd scientific and methodological conference of teachers and students. "University science to the region"], April 25, 2008, Stavropol, Russia (p. 15). Stavropol: Stavropol'skoye kn. izd-vo: Stavropol'skiy gos. un-t.

Bielawski, D. S., Shlundt, N. U., Shcherbakova, O. V., Kazanovsky, J. A., & Reshetnikova, I. V. (2016). On the question about the current state of the system of the branch of municipal law. Man in India. Vol. 96, No. 10, 4027-4042.

Biktagirov, R. T. (2009). Stanovlenie izbiratelnogo prava Rossii kak nauchnaia i prakticheskaia problema [Establishment of the electoral law of Russia as a scientific and practical problem]. National Interests. No. 2(61), 31-35.

Bogdanova, N. A. (2001). Sistema nauki konstitutsionnogo prava [The system of the science of constitutional law]. Moscow: Yurist.

Chechel, G. I., & Tretiak, M. I. (2017). Zakonodatelnaia reglamentatsiia prestuplenii protiv sobstvennosti v sfere vysokikh tekhnologii v UK Kazakhstana i Rossii [The legislative regulation of crimes against property in the sphere of high technologies by the Criminal Codes of Kazakhstan and Russia]. Russian Journal of Criminology. Vol. 11, No. 1, 228-236.

Drozdov, A. M., Gulakova, V. Yu., Ivanchenko, E. A., Lesnichenko, I. P., & Tereshchenko, E. A. (2016). The current state of the system of mechanisms of realization and protection of the rights of the child: Conceptual and legal aspects. International Journal of Environmental and Science Education. Vol. 11, No. 18, 10713-10728.

Duma of the Stavropol Territory. (2005). Law of the Stavropol Territory of March 1, 2005 No. 9-kz “On the administrative-territorial structure of the Stavropol Territory” (as amended on December 10, 2019). "Stavropol'skaya pravda" 05.03.2005 No 46.

Duma of the Stavropol Territory. (2022). Statute of the Stavropol Territory of May 12, 2022 No. 38-kz. "Stavropol'skaya pravda" 14.05.2022 No 51.

Ershov, V. A. (2008). Osnovy izbiratelnogo prava Rossiiskoi Federatsii [Fundamentals of Electoral Law of the Russian Federation]: Textbook for university students. Moscow: GrossMedia, Rosbukh.

Fedchenko, E., Savina, N., Timkin, T., Lipatova, I., & Vinogradova, A. (2023). Developing a controlling system as a factor in improving the quality of public administration. Journal of Management & Technology. Vol. 23, No. Esp., 136-153.

Golovin, A. G. (2009). Izbiratelnoe pravo Rossii [Electoral law of Russia]. Moscow: Norma.

Grudtsina, L., Guliyeva, M. E. kyzy, Zhdanov, S., Sangadzhiev, B., & Shestak, V. (2022). Application of digital technologies in law. Jurnal Cita Hukum. Vol. 10, No. 3, 473-482.

Gurinovich, A. G., & Petrykina, N. I. (2021). Specifics of developing the Institution of Public Service: International experience and its application in Russia. Jurídicas CUC. Vol. 17, No. 1, 253-276. https://doi.org/10.17981/juridcuc.17.1.2021.09

Ivanchenko, A. V. (Ed.). (1999). Izbiratelnoe pravo i izbiratelnyi protsess v Rossiiskoi Federatsii [Electoral law and electoral process in the Russian Federation]. Moscow: Norma.

Ivanchenkov, Iu. V. (2013). Izbiratelnoe pravo: Poniatie, predmet, mesto v sisteme rossiiskogo prava [Electoral law: Concept, object, and place in the system of Russian law]. State Power and Local Self-government. No. 2, 20-22.

Ivanov, V. (2008). Normativnyi konstitutsionno-pravovoi dogovor: Teoriia i praktika. K kritike sovremennoi teorii gosudarstva [Normative constitutional legal contract: Theory and practice. Toward a critique of the modern theory of the state]. Moscow: Territoriia budushchego.

Kakitelashvili, M. M. (2010). Izbiratelnoe pravo: Institut ili podotrasl konstitutsionnogo prava? [Electoral law: An institution or a sub-branch of constitutional law?]. Rossiiskaia iustitsiia. No. 11, 2-5.

Khudolei, D. M. (2012). Struktura izbiratelnogo prava [The structure of electoral law]. Perm University Herald. Juridical Sciences. No. 2, 71-79.

Kibalnik, A. G. (2016). International criminal law: Theoretical-methodological and practical teaching basis. Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law. No. 11(2), 379-386.

Kibalnik, A. G. (2017). Istoriia prestupleniia i nakazaniia v trudakh professora A.V. Naumova [The history of crime and punishment in the works of Professor A.V. Naumov]. Russian Journal of Criminology. Vol. 11, No. 1, 237-242.

Kibalnik, A. G., & Volosiuk, P. V. (2017). Rossiiskie dissertatsionnye issledovaniia problem mezhdunarodnogo ugolovnogo prava i mezhdunarodnoi ugolovnoi iustitsii (2010–2017) [Russian thesis researches of problems of international criminal law and international criminal justice (2010-2017)]. Legal Science and Practice: Journal of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. No. 3, 72-83.

Klimovskikh, N., Ivanova, E., & Glyzina, M. (2023). Influence of state management of strategic communications on the mechanism for protecting the country’s sovereignty. Lex Humana. Vol. 15, No. 3, 479-491.

Klyukovskaya, I. N., Galstyan, I. Sh., Lauta, O. N., Mayboroda, E. T., & Cherkashin, E. Yu. (2016). International organizations on fighting against corruption: Legal means and methods of their implementation in national legal systems. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol. 7, No. 7, 1734-1743.

Kniazev, S. V. (1999a). Ocherki teorii rossiiskogo izbiratelnogo prava [Essays on the theory of Russian electoral law]. Vladivostok: Far Eastern University Publishing House.

Kniazev, S. V. (1999b). Sovremennoe rossiiskoe izbiratelnoe pravo: Poniatie, printsipy, istochniki [Modern Russian electoral law: Concept, principles, sources]. Vladivostok: Far Eastern University Publishing House.

Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii prinyata vsenarodnym golosovaniem 12 dekabrya 1993 (s izm. i dop. na 1 iyulya 2020g) [The Constitution of the Russian Federation adopted at National Voting on December 12, 1993 (as amended and enlarged on July 1, 2020)]. Rossiiskaia Gazeta [Ros. Gaz.] 04.07.2020 No. 144.

Kovalev, V. V., Bortsov, Yu. S., Kasyanov, V. V., Sagalaeva, E. S., & Serikov, A. V. (2016). Double standards in international relations as a threat to Russia's national security. Man in India. Vol. 96, No. 10, 3579-3588.

Kozlova, E. I., & Kutafin, O. E. (2019). Konstitutsionnoye pravo Rossii: Uchebnik dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy, obuchayushchikhsya po spetsial'nosti "Yurisprudentsiya" [Constitutional law of Russia: Textbook for students of higher educational institutions, studying in the specialty "Jurisprudence"]. Moscow: Prospekt.

Krasnov, M. A., & Kryazhkov, V. A. (2006). Tolkovyy slovar' konstitutsionnykh terminov i ponyatiy [Explanatory dictionary of constitutional terms and concepts]. Moskva: Gorodets.

Legislative Assembly of the Krasnodar Territory. (1993). Statute of the Krasnodar Territory (as amended on November 7, 2022). "Kubanskiye novosti" 10.11.1993.

Lolaeva, A., Lebedeva, M., Matveeva, N., Nesmeianova, I., Ocheredko, V., & Platonova, S. (2022). Digital (electronic) democracy in Russia: Issues of further development. Jurnal Cita Hukum. Vol. 10 No. 3, 421-436.

Lysenko, V. I. (1995). Problemy sovremennogo izbiratelnogo prava v Rossii i v evropeiskikh stranakh [Problems of modern electoral law in Russia and in European countries]: Abstract dis. ... Doctor of Law. Russian Academy of Sciences, Institute of State and Law, Moscow.

Medvedev, S. N., Melnikova, M. P. Bichko, M. A., Ivahnenko, S. N. & Schegolkov, V. A. (2016). Possession: Historical and legal study in light of RF civil code improvement. Man in India. Vol. 96, No. 10, 4119-4127.

Minina, A. A., Tsygankova, E. A., Pimenova, O. V., Perepadya, O. A., & Avanesova, A. A. (2019). Certain issues of improvement of control and supervisory activities in the Russian Federation. Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 726, 646-653.

Mirzabalaeva, F. I., Shichkin, I. A., & Neterebsky, O. V. (2019). Economic depression in regional labor markets and subsidy dependence of regions. International Journal of Civil Engineering and Technology. Vol. 10, No. 2, 1838-1845.

Mishin, A. A. (2013). Konstitutsionnoe (gosudarstvennoe) pravo zarubezhnykh stran [Constitutional (state) law of foreign countries]: University textbook. 17th ed., rev. and supp. Moscow: Statut.

Mukhachev, I. V. (Ed.). (2007). Constitutional law of Russia: Textbook in 2 vol. Stavropol: Servisshkola.

Navasardova, E. S., & Kolesnikova, K. V. (2016). On the flaws in environmental legislation that feed corruption. Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law. No. 10(1), 185-193.

Nersesiants, V. S. (1998). Iurisprudentsiia. Vvedenie v kurs obshchei teorii prava i gosudarstva [Jurisprudence. Introduction to the course of general theory of law and state]. Moscow: Norma-Infra-M.

Nesmeyanova, S. E., Ryabova, T. V., Tkhabisimova, L. A., Tsapko, M. I., & Makogon, B. V. (2018). Modern paradigms of legal understanding and the development of legal consciousness (case study of Russia). International Journal of Supply Chain Management. Vol. 7, No. 5, 796-800.

Postnikova, L., Dzhancharova, G., Kapitonova, Yu., Kozhina, V., Rostovtseva, P., & Shelygov, A. (2023). Concept of public administration in the context of globalization. Wisdom. Vol. 26, No. 2, 70-82. https://doi.org/10.24234/wisdom.v26i2.1021

Prelot, M. (1957). Konstitutsionnoe pravo Frantsii [Constitutional law of France]. Moscow: Izdatel'stvo inostrannoy literatury.

Rybakov, A. V., Shichkin, I. A., Tolmachev, O. M., & Magomaeva, L. (2022). The impact of a progressive personal income tax scale on reducing income inequality: Comparative analysis. Relacoes Internacionais no Mundo Atual. Vol. 1, No. 34, 371-395.

Safonov, A., & Mayakovskaya, A. (2023). Injustiça epistêmica e virtudes no mundo digital [Epistemic injustice and virtues in the digital world]. Synesis. Vol. 15, No. 4, 194-205.

Savina, V. S., Sinelnikova, V. N., Avanesova, A. A., Lapa, A. M., & Strutinskaya, T. A. (2017). International clinical trials: Policy, legal and ethical implications. Man in India. Vol. 97, No. 6, 27-35.

Shevchuk, S. S., Ibragimova, N. Sh., Belanova, G. O., Malykhina, M. N., & Ivakhnenko, S. N. (2017). Problems of legal regulation of human organ and tissue transplantation relations. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol. 8, No. 7, 2231-2240.

Siegmunt, O., Kibalnik, A., & Komissarov, V. (2017). Basic trend of global terrorism and countermeasures - Das 8. Internationale Forum zum Thema Kriminalität und Strafrecht im Zeitalter der Globalisierung. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. Vol. 100, No. 5, 393–396.

Supreme Council of the Russian Federation. (1992). Decree of the Supreme Council of the Russian Federation of July 2, 1992, No. 3182-1 “On the specially protected ecological resort region of the Russian Federation – Caucasian Mineral Waters of the Stavropol Territory”. Vedomosti S"yezda ND i VS RF [Gazette of the Congress of People's Deputies of the Russian Federation and the Supreme Soviet of the Russian Federation] 16.07.1992 No. 28.

Syrykh, V. M. (2000). Logicheskie osnovaniia obshchei teorii prava [Logical foundations of the general theory of law]. In 2 vols. Vol. 1. Moscow: Yustitsinform.

Tereshchenko, E. A., Kovalev, V. V., Balakireva, L. M., Savchenko, E. V., & Solovtsova, E. A. (2017). Characteristics of legal culture study in Russian and foreign legal literature. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol. 8, No. 5(27), 1619-1628.

Tikhomirov, Iu. A. (Ed.). (2002). Konstitutsionnoe zakonodatelstvo Rossii [Constitutional legislation of Russia]. Moscow: Gorodets: Formula prava.

Tolstova, A. E., Ibragimova, N. Sh., Komarevceva, I. A., Landina, O. V., & Lukyaynova, N. G. (2016). Legal regulation of tourist activities: Retrospective analysis, current state and prospects of development. Man in India. Vol. 96, No. 10, 4165-4177.

Tsapko, M. I., Gryaznov, D. G., Gondarenko, A. S., & Reshetnikova, I. V. (2018a). Elections and referendums in the constituent entities of the Russian Federation: Current issues and areas for improvement. Man in India. Vol. 97, No. 23, 485-493.

Tsapko, M. I., Mukhachev, I. V., Gondarenko, A. S., Tkacheva, N. A., & Pogozheva, O. V. (2016). Institutional changes in the electoral system in the contemporary Russia in light of the parliamentary elections in 2016: Methodological, legal and doctrinal aspects. Man in India. Vol. 96, No. 10, 3869-3878.

Tsapko, M. I., Valyarovskiy, F. I., Maiboroda, E. T., Khusainova, E. N., & Varnavskaya, O. O. (2018b). Language identity as a unify ingidentity: Linguistic, ethnopolitical and international legal aspects. Space and Culture, India. Vol. 6, No. 2, 121-128.

Uzdenov, R. M. (2016). New frontiers of cybercrime. Russian Journal of Criminology. No. 4, 109-118.

Vasilev, V. I. (2006). O predmete munitsipalnogo prava [On the object of municipal law]. Journal of Russian Law. No. 5(113), 23-35.

Vasilev, V. I. (2008). Munitsipalnoe pravo Rossii [Russian municipal law]. Moscow: Iustitsinform, pp. 9-26.

Vasiliev, V. I. (2006). Administrativno-territorial'noye ustroystvo regiona i territorial'noye ustroystvo mestnogo samoupravleniya [Administrative-territorial structure of the region and territorial structure of local self-government]. Journal of Russian Law. No. 3(111), 3-11.

Vedeneev, Iu. A., & Lysenko, V. I. (1997). Izbiratelnyi protsess v Rossiiskoi Federatsii: Politiko-pravovye i tekhnologicheskie aspekty [Electoral process in the Russian Federation: Political-legal and technological aspects]. State and Law. No. 8, 5-13.

Zenin, S. S., Kornev, A. V., Lipen, S. V., Shepelev, D. V., & Tanimov, O. V. (2022). Transformation of law and legal activity in the context of the development of digital technologies. International Journal of Computer Science and Nework Security. Vol. 22, No. 11, 427-432.
DOI: https://doi.org/10.15408/jch.v11i3.36083 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Free counters!

View My Stats

Creative Commons License 
licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International