People

Peer Reviewers

Maryatul Kibtyah, (SINTA ID: 6614849) UIN Walisongo, Semarang

Susiati Susiati, (SCOPUS ID: 57208953397) Universitas Iqra Buru, Maluku, Indonesia

Iriani Ambar, Kementerian Agama Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan

Rahmad Salahuddin, (SINTA ID: 6705373) Kantor Kementerian Agama, Jawa Timur

Deni Iriyadi, (SCOPUS ID: 57214890846) UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten

Maman Maman Abdul Rachman, Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Masniati Masniati, Kementerian Agama Kab. Gowa, Sulawesi Selatan

Agus Salim, Kementerian Agama Kab. Bone, Sulawesi Selatan

Azizah Azizah, Kementerian Agama Kab. Bone, Sulawesi Selatan

Moh. Wardi, (SCOPUS ID: 57215574095) Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, Indonesia

Denny Iswanto, SmartID

Cutra Sari, Kementerian Agama Kota Depok

Dudi Badruzaman, STAI Sabili Bandung, Indonesia

Roziana Binti Abdul Aziz, Perhubungan Awam, Malaysia

Winin Maulidya Saffanah, (SINTA ID: 6153752) IKIP Budi Utomo Malang

Tumiyem Tumiyem, (SINTA ID: 6673998) Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Amal Bakti

Faatihatul Ghaybiyyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta