Atiqah, Mahmudah, Syarif Hidayatullah State Islamic University