Karim, Hamzah Abdu, Faculty of Syariah & Law Universiti Sains Islam Malaysia, Indonesia