Aplikasi Pengolahan Zakat Online Berbasis Web Baznas Depok

Muhamad Ramadan, Rafi Muhammad, Fabsa Adi Riansyah

Abstract


Zakat adalah rukun Islam  ketiga  dalam  agama  Islam.  Kedudukan  zakat sama pentingnya  dengan  shalat.  Bagi    umat    Islam    yang    mempunyai    kekayaan  yang lebih  dari  cukup,  maka ia  telah  diwajibkan  untuk  berzakat.  Manfaat  zakat  banyak sekali.  Selain  untuk  menyucikan  harta  dan  diri  orang  yang  berzakat,  juga  untuk membantu orang yang kurang mampu dengan menerima zakat tersebut. Mengingat potensi  zakat  sangat  besar  sekali  maka  perlu  dikelola  dengan  baik.  Dengan  latar  belakang    tersebut,    penulis  membuat  aplikasi  pengelolaan  zakat  online  berbasis web BAZNAS depok sebagai alternatif untuk memudahkan proses perhitungan zakat yang  harus  dikeluarkan/dibayarkan.  Aplikasi  pengelolahan  zakat  online  berbasis web BAZNAS Depok tersebut dibangun menggunakan PHP sebagai server web dan MySQL  sebagai  basis  data.  Dalam  melakukan  analisis  kebutuhan  untuk  aplikasi perhitungan  zakat  tersebut  penulis  menggunakan  diagram  keterhubungan  entitas, diagram aliran data (Data Flow Diagram), dan diagram transisi keadaa

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19898 Abstract - 0 PDF - 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Muhamad Ramadan, Rafi Muhammad, Fabsa Adi Riansyah