Acknowledgments

Jurnal Indo-Islamika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ahli yang terlibat dalam penerbitan sejak 2011:

  1. Dr. Najib Burhani, MA
  2. Dr. Syafiq Hasyim, MA
  3. Dr. Euis Nurlaelawati, MA
  4. Dr. Saiful Umam, MA
  5. Dr. Arskal Salim, MA