Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 5 (1996): Buletin Al-Turas : Kemanunggalan Abri-Pondok Pesantren disampaikan pada Orasi Ilmiah pada 4 Juni 1996, di Pondok Pesantren Syamsul Ulum, Sukabumi, Jawa Barat oleh : Feisal Tanjung Abstract
Feisal Tanjung
 
Vol 15, No 1 (2009): Buletin Al-Turas Abdush Samad Al-Falimbani dalam Wacana Sejara Intelektual Abstract   PDF
M. Ma'ruf Misbah
 
Vol 14, No 1 (2008): Buletin Al-Turas Abu Ja'far Mansur Was The Greatest Politician of The Abbasids Abstract   PDF
Ujang Tholib
 
Vol 6, No 10 (2000): BULETIN AL-TURAS Abu Nawas Dalam Miras Dan Sajak Taubat Abstract
D Sirojudin AR
 
Vol 10, No 3 (2004): Buletin Al-Turas ABU NUWAS (Intelektual dan Humanitas Puisi) Abstract   PDF
Siti Anshoriyah
 
Vol 24, No 1 (2018): Buletin Al-Turas Adverbs In Expressions of Disagreement: a Corpus Study Abstract   PDF
Rika Mutiara
 
Vol 12, No 2 (2006): Buletin Al-Turas Agama Masyarakat Keturunan Arab Abstract   PDF
Imam Subchi
 
Vol 20, No 2 (2014): Buletin Al-Turas Ahmad Hassan : Kontribusi Ulama Dan Pejuang Pemikiran Islam Di Nusantara Dan Semenanjung Melayu Abstract   PDF
Nur Hizbullah
 
Vol 21, No 2 (2015): Buletin Al-Turas Ajaran Islam dalam Naskah-Naskah Singir Koleksi Fsui Sebagai Bentuk Persinggungan Budaya Islam-Jawa: Kajian Intertekstualitas Abstract   PDF
Salfia Rahmawati
 
Vol 19, No 1 (2013): Buletin Al-Turas Ajengan Dadun Abdulqohhar Tokoh Ulama Kesohor Di Sukabumi (1936-2006) Abstract   PDF
M. Syahru Ramadlan
 
Vol 2, No 3 (1996): Buletin Al-Turas Akar Kesenian Dalam Al-Quran Abstract   PDF
Uus Qusthalani Asep Saefulllah
 
Vol 23, No 1 (2017): Buletin Al-Turas Aksara Jawi dalam Naskah Sarana Walio Abstract
Inayatusshalihah Inayatusshalihah
 
Vol 10, No 1 (2004): Buletin Al-Turas Aktivitas Travel Haji Firma Al-Segaf & CO Di Semenanjung Melayu Dalam Arsip Belanda (1855-1899)* Abstract   PDF
Muhammad Dien Madjid
 
Vol 11, No 3 (2005): Buletin Al-Turas Aktualisasi Nilai- Nilai Islam dalam "Gurindam Dua Belas" Karya Raja Ali Haji Abstract   PDF
Ahmad Bachmid
 
Vol 24, No 2 (2018): Buletin Al-Turas Akulturasi Budaya Arsitektur Masjid Sendang Duwur Abstract   PDF
Novita siswayanti
 
Vol 24, No 2 (2018): Buletin Al-Turas Al morfem fi al-lughah al-arabiyyah wa al-lughah al-Indunisiyyah Abstract   PDF   PDF
Iswah Adriana
 
Vol 18, No 2 (2012): Buletin Al-Turas Al Muhassinat al Lafdziyyah al-Ma'nawiyah Abstract   PDF
Raswan Raswan
 
Vol 24, No 1 (2018): Buletin Al-Turas Al Shiraa’ Al ‘Aniif fii Riwayat Ismii Ahmar Abstract   PDF
Merdu Arika
 
Vol 11, No 1 (2005): Buletin Al-Turas Al-Imsal al-Arabiyah Fununuha wa ilwanuha Abstract
Yaniah Wardani
 
Vol 23, No 2 (2017): Buletin Al-Turas Allughah al-‘Arabiyyah fi Indonesia Madiha , Hadhiriha, wa Mustaqbaliha Abstract   artikel 12
ahmad bachmid
 
Vol 5, No 8 (1999): BULETIN AL-TURAS Al-Manfaluthi wa Ittiijahatuhu Al-Islamiyah fi 'Amalihi Al-Adabi "Al-Nazarat" Abstract   PDF
Syukron Kamil
 
Vol 22, No 2 (2016): Buletin Al-Turas Al-Nahwu 'Inda al-Bashriyyiin wa al-Kufiyyiin (al-Qarn al-Awwal ila al-Tsalits al-Hijriy) Abstract   PDF   PDF   PDF   PDF
Ahmad Bachmid
 
Vol 12, No 1 (2006): Buletin Al-Turas Al-Nasr al-Adabi (Prosa Sastra Arab) Karakteristik, Jenis, dan Unsur-Unsur Intrinsik. Abstract   PDF
Sukron Kamil
 
Vol 5, No 8 (1999): BULETIN AL-TURAS Al-Syanfari Al-Sha'luk Baina Al-Haqiqah wa Al-Usturah Abstract   PDF
Shalahuddin Al-Nadwi
 
Vol 22, No 1 (2016): Buletin Al-Turas Al-taghayyuraat al-Shautiyyah li al-Alfazd al-Arabiyyah al-muqtaradhah fi al-indunisiyyah Abstract   Untitled   Untitled   PDF
Ahmad Syatori Ismail
 
Vol 19, No 2 (2013): Buletin Al-Turas An Analysis of Personality Disorder of The Main Character in Frankie & Alice Film Abstract
Tubagus Satriyadi
 
Vol 14, No 1 (2008): Buletin Al-Turas Analisis Komponen Makna dan Makna Leksem dalam Kontruksi Kalimat Uli Al- Amr dan Amir Al- Mu'minin Abstract   PDF
Moch. Syarif Hidayatullah
 
Vol 19, No 1 (2013): Buletin Al-Turas Analisis Sosiolinguistik Perubahan Bahasa Pada Masa Pra-Pasca Pubertas Abstract   PDF
Karlina Helmanita
 
Vol 24, No 1 (2018): Buletin Al-Turas An-Niswiyah Fii Riwayah Banat al-Riyadh Li Raja’ Abdullah Al Sanea Abstract   PDF
Merdu Arika, Novi Ramadhani
 
Vol 15, No 1 (2009): Buletin Al-Turas Arabic as A Language Between Qur'anic (sacred) and Historical Designation Abstract   PDF
Kamarudin Salleh
 
Vol 17, No 1 (2011): Buletin Al-Turas Argumen al-Qur'an dan Hadisty tentang Partisipasi Perempuan di Ruang Publik Abstract   PDF
Rini L. Prihatini
 
Vol 24, No 1 (2018): Buletin Al-Turas Arsip Sejarah Ormas Islam: Studi Kasus Penyelamatan Arsip Nadhlatul Ulama Dan Muhammadiyah Abstract   PDF
Lolytasari Lolytasari, Lilik Istiqoriyah
 
Vol 16, No 1 (2010): Buletin Al-Turas Asal Usul dan Perkembangan Bani Uwaih Abstract   PDF
Azhar Saleh
 
Vol 5, No 8 (1999): BULETIN AL-TURAS Asmaul Husna Antara Bentuk Linguistik dan Makna Teologis Abstract   PDF
Nurul Mutardho
 
Vol 24, No 2 (2018): Buletin Al-Turas Audio-Visual Translation Techniques: Subtitling and Dubbing of Movie Soundtrack in Frozen: Let it Go Abstract   PDF
Moh Supardi, Dea Amanda Putri
 
Vol 22, No 2 (2016): Buletin Al-Turas Ba'dhu al-Qadhaya al-Balaghiyyah al-Muta'alliqah fi al-Qur'an al-Karim Tahqiq wa dirasah li ahad al-abwab al-Waridah fi kitabi fath al-Khabir Abstract   PDF   PDF
Zanuar Anwari
 
Vol 7, No 12 (2001): BULETIN AL-TURAS Babad sebagai Sumber sejarah: Sebuah Studi Awal Abstract
Imas Emalia
 
Vol 2, No 4 (1996): BULETIN AL-TURAS bahasa arab 10 Abstract
arab arab
 
Vol 2, No 4 (1996): BULETIN AL-TURAS bahasa arab 11 Abstract
arab arab
 
Vol 6, No 10 (2000): BULETIN AL-TURAS bahasa arab 4 Abstract
arab arab
 
1 - 40 of 402 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>